Odpowiednio przygotowany program team buildingowy buduje porozumienie zespołu, wspomaga komunikację i współdziałanie w grupie, skłania do twórczego myślenia. Człowiek, który w pracy dobrze się czuje, dobrze porozumiewa się z innymi pracownikami, poznał ich w różnych sytuacjach i wie, że zawsze może na nich liczyć – znacznie chętniej przebywa w pracy i znacznie efektywniej pracuje.

Uczestnicy grupy realizując postawione przed nią zadania, zupełnie odbiegające od pracy i codziennej rutyny, nabierają do siebie zaufania, przełamują stereotypy, uczą się budowania prawidłowych relacji i działania dla osiągnięcia wspólnego celu. Zadania są tak ułożone, że czasami tylko determinacja grupy pomoże w jego wykonaniu.

Końcowy efekt – to poprawa atmosfery i wydajności pracy.

Opracowując program teambuildingowy dla grupy wykorzystujemy wiele gier i zabaw.