Jak organizujemy realizację oferowanych usług – krótka informacja o tym, czego się możesz spodziewać i jak to będzie wyglądać – w szczególności w przypadku grup zorganizowanych:

 1. Ustalenie warunków usługi:
  Kontakt osobisty – zapoznanie się z potrzebami Klienta, przedstawienie ogólnej koncepcji przebiegu usługi, przygotowanie kosztorysu.
 2. Opracowanie szczegółowego scenariusza usługi i zatwierdzenie go przez Klienta.
 3. Realizacja:
  Dokumentacja fotograficzna i ewentualnie filmowa już na etapie przybycia Klientów.
  Szkolenie uczestników dotyczące bezpieczeństwa i zasad jazdy pojazdami czy też używania sprzętu łuczniczego i strzelniczego.
  Ewentualny podział i oznaczenie grup, przydział sprzętu (w przypadku quadów i buggy rozdanie kasków ochronnych i jednorazowych czepków).
  Przeprowadzenie imprezy.
  Czuwanie nad bezpieczeństwem Klientów jak i osób postronnych.
 4. Rozliczenie.
  Wystawienie faktury za usługę, dostarczenie materiału fotograficznego.

Regulamin i pliki do pobrania