Sporty ekstremalne są bezpieczną zabawą pod warunkiem poznania i stosowania się do odpowiednich dla każdego z nich zasad. Każda organizowana przez nas impreza jest poprzedzona stosownym instruktażem dla wszystkich uczestników, podczas którego poruszane są wszystkie istotne zasady, które należy zachować podczas zabawy. Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń obsługi. Osoby korzystające z atrakcji nie mogą być pod wpływem środków odurzających. Poniższa lista zawiera wyciąg najważniejszych informacji dotyczących proponowanych atrakcji.

Buggy i quady

 • użytkownicy pojazdów zobowiązani są do przestrzegania określonych stosownymi regulacjami prawnymi zasad ruchu drogowego. Do prowadzenia pojazdów po drogach publicznych wymagane jest prawo jazdy kategorii B.
 • użytkownicy zobowiązani są używać stosownych kasków podczas prowadzenia pojazdów (kaski są wypożyczane wraz z pojazdami).
 • obowiązuje absolutny zakaz skoków przy użyciu quadów i buggy.

Paintball

 • gracze muszą zapoznać się i przestrzegać zasad regulaminu rozgrywek.
 • gracze muszą używać masek przeznaczonych do gry w paintballa. Maski muszą być założone na głowę podczas całego przebiegu rozgrywek. Gracze nie stosujący się do tego nakazu będą usuwani z gry.
 • zabronione jest strzelanie do osób postronnych, zwierząt, poza wyznaczoną strefą gry.
 • markery muszą być cały czas traktowane jako nabite. NIE zaglądamy do środka lufy!

Strzelnica i łucznictwo

 • strzały oddajemy tylko i wyłącznie z wyznaczonego stanowiska startowego w kierunku wyznaczonego celu
 • strzelanie rozpoczynamy wyłącznie na polecenie osoby prowadzącej
 • łuki i broń strzelecka stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia osób. Zabrania się mierzenia w kierunku innych osób, także z nienaładowanej broni!

Broń miotana

 • każdą bronią należy posługiwać się zgodnie z poleceniami prowadzącego.
 • wszystkie ostrza stanowią zagrożenie dla zdrowia lub życia osoby. Nie jest to zabawka.
 • rzucamy wyłącznie z wyznaczonego miejsca, wyłącznie w kierunku celu, tarczy.

Obsługa zastrzega sobie prawo do przerwania imprezy lub usunięcia uczestnika imprezy w przypadku spowodowania zagrożenia dla osób postronnych lub innych uczestników.